Žaliojo rakto programos kriterijai

Žaliojo rakto programos kriterijai apima tris pagrindines sritis: aplinkosauginio valdymo, komunikacijos ir mokymų bei techninių reikalavimų. Aplinkosauginio valdymo kriterijais reikalaujama turėti paruoštą aplinkosauginę politiką, aplinkosauginių tikslų bei veiksmų planą. Komunikacijos ir mokymų kriterijų tikslas – įtraukti svečius, darbuotojus, prekių tiekėjus į aplinkosauginę veiklą.

Žaliojo rakto programos dalyvis turi įgyvendinti ir eilę techninių kriterijų atliekų tvarkymo, vandens ir energijos sąnaudų mažinimo, tinkamų valymo ir plovimo priemonių naudojimo kategorijose.

Žaliojo rakto programos kriterijai skirstomi į privalomuosius bei rekomenduotinus kriterijus. Programos dalyviai, siekdami gauti Žaliojo rakto programos diplomą, turi įgyvendinti visus privalomuosius kriterijus. Kai kurių kriterijų įgyvendinimui yra skiriamas laiko terminas: t.y. šie kriterijai turi būti įgyvendinti per tam tikrą laikotarpį jau apdovanojus Žaliojo rakto diplomu.
Be privalomųjų kriterijų, “Žaliojo rakto” statuso siekiantys dalyviai turi įgyvendinti ir nustatytą skaičių rekomenduotinų kriterijų.

Žaliojo rakto paraiška viešbučiams