Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Kas yra Žaliojo rakto programa?

Žaliojo rakto programa yra tarptautinė aplinkosauginė programa, skirta apyvendinimo paslaugas teikiančio sektoriaus įmonėms. Programa buvo sukurta ir pradėta įgyvendinti Danijoje 1994 m. o 2002 m. tapo 5 – ąja Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education – FEE). Lietuvoje programa pradėta vykdyti 2003 m.

Kodėl ji buvo sukurta?

Turizmo sektorius daro ženklią įtaką aplinkai. Žaliojo rakto programa buvo sukurta siekiant paskatinti turizmo sektoriaus įmonių savininkus vykdyti atsakingą verslą. Žaliojo rakto programos dalyviai mažina savo neigiamą įtaką aplinkai; programa taip pat skatina įmonių vadovus ir darbuotojus savo veikloje vadovautis darnaus vystymosi principais.
Žaliojo rakto programa taip pat yra puiki priemonė skleisti aplinkos apsaugos idėjas personalui, tiekėjams, skatinti aplinkosauginį turistų sąmoningumą.

Kas vykdo programą?

Žaliojo rakto programa yra nevyriausybinių organizacijų tinklo Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education – FEE) programa.
Be Žaliojo rakto programos, FEE taip pat vykdo šias tarptautines aplinkosauginio švietimo programas:

Mėlynosios vėliavos – šiuo plačiai žinomu tarptautiniu aplinkosauginiu apdovanojimu apdovanota daugiau nei 4000 paplūdimių ir prieplaukų 48 pasaulio šalyse;

Gamtosauginių mokyklų programa – demokratinė, aplinkosauginio sertifikavimo ir valdymo sistema, suteikianti puikias galimybes aktyviai pilietiškai veiklai mokykloje. Programa teikia įvairiapusę naudą tiek mokykloms, tiek ir vietos bendruomenėms: gerinama mokyklos aplinka, į aplinkosauginius klausimus įtraukiama vietos bendruomenė, didinamas aplinkosauginis sąmoningumas, skatinama moksleivių lyderystė ir t.t.

Miškų pažinimo programa siekiama didinti mokinių suvokimą apie miško svarbą ir reikšmę visuomenės gyvenime.

Jaunųjų aplinkos reporterių programa siekiama skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą ugdant rašymo ir komunikavimo įgūdžius.

Kokia Žaliojo rakto programos apimtis?

Žaliojo rakto programa yra tarptautinė aplinkosauginio sertifikavimo programa apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Šiuo metu 50-yje pasaulio šalių daugiau nei 2300 dalyvių yra apdovanoti Žaliojo rakto sertifikatu.

Kaip koordinuojama programa?

Kiekvienoje Aplinkosauginio švietimo fondo veikloje dalyvaujančioje šalyje yra visuomeninė organizacija atstovaujanti FEE ir atsakinga už programų koordinavimą.
Lietuvos žaliųjų judėjimas yra FEE narys ir koordinuoja Žaliojo rakto programą Lietuvoje. Nacionalinis programos koordinatorius teikia dalyviams konsultacijas reikalingas programos įgyvendinimui, peržiūri paraiškas, vykdo kontrolinius patikrinimus ir t.t.

Kokia naudą gauna Žaliojo rakto programos dalyvis?

Kiekviena įmonė įsijungusi į programą tampa didžiulio tarptautinio tinklo dalimi – Žaliojo rakto programa yra viena didžiausių aplinkosauginių programų apgyvendinimo paslaugas teikiančio sektoriaus įmonėms;

Kadangi Žaliojo rakto programos kriterijai orientuoti į išteklių suvartojimo mažinimą, natūralu, jog kriterijų įgyvendinimas leidžia pasiekti ir tam tikrą ekonominę naudą;

Oficialus vykdomos aplinkosauginės veiklos pripažinimas: Žaliojo rakto apdovanojimas rodo Jūsų svečiams ir partneriams Jūsų nuveiktus darbus aplinkosaugos srityje bei tai, jog savo kasdieninėje veikloje vadovaujatės pagarbos aplinkai filosofija.

Žaliojo rakto programa Jums suteikia galimybę nuolat tobulinti savo aplinkosauginę veiklą.

Kaip turizmo industrija vertiną aplinkosauginę veiklą ir sertifikavimą?

Jei dirbate su turizmo operatoriais, jų siunčiamuose klausimynuose galėjote matyti klausimus apie savo aplinkosauginę veiklą. Neabejotinai ateityje klausimų apie aplinkosauginę veiklą šiuose klausimynuose tik daugės.
Dalyvavimas Žaliojo rakto programoje Jums leidžia atitikti šiuos reikalavimus.

Kaip mūsų svečiai ir partneriai žinos, jog esame apdovanoti Žaliojo rakto programos sertifikatu?

Įgyvendinę Žaliojo rakto programos kriterijus gaunate sertifikatą.

Apie apdovanojimą ir dalyvavimą programoje galite (ir turėtumėte) komunikuoti Jums prieinamomis priemonėmis (savo svetainėje, savo naujienlaiškiuose, leisdami leidinius ir t.t).

Gavę apdovanojimą esate įtraukiami į Žaliojo rakto programos svetainę.

Kada galima teikti paraišką Žaliojo rakto sertifikatui gauti?

Nėra nustatytos jokios konkrečios datos paraiškos pateikimui; paraišką galima teikti bet kuriuo metu, kai jau įgyvendinti programos reikalavimai.